• Skapa Adobe AIR-program

Sponsored Links

  •   
  • FileName: air_buildingapps.pdf [read-online]
    • Abstract: Med AIR kan du arbeta i välbekanta miljöer och använda de verktyg och det tillvägagångssätt som du är van med. ... Du kan koda, bygga och testa de grundläggande funktionerna i ett iOS-program med enbart Adobe-verktyg. ...

Download the ebook

Skapa
ADOBE® AIR®-program
Juridiska meddelanden
Juridiska meddelanden
Mer information om juridiska meddelanden finns i http://help.adobe.com/sv_SE/legalnotices/index.html.
Last updated 2011-4-27
iii
Innehåll
Kapitel 1: Om Adobe AIR
Kapitel 2: Installation av Adobe AIR
Installera Adobe AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ta bort Adobe AIR ..................................................................................................... 3
Installera och köra AIR-exempelprogram ............................................................................... 4
Adobe AIR-uppdateringar ............................................................................................. 5
Kapitel 3: Arbeta med programmeringsgränssnitten (API:erna) i AIR
AIR-specifika ActionScript 3.0-klasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Flash Player-klasser med AIR-specifik funktionalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AIR-specifika Flex-komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kapitel 4: Adobe Flash plattformsverktyg för AIR-utveckling
Installera AIR SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ställa in Flex SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Konfigurera externa SDK-verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kapitel 5: Skapa ditt första AIR-program
Skapa ditt första Flex AIR-skrivbordsprogram med Flash Builder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Skapa ditt första AIR-skrivbordsprogram med Flash Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skapa ditt första AIR-program för Android med Flash Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Skapa ditt första AIR-program för iOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Skapa ditt första HTML-baserade AIR-program med Dreamweaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Skapa ditt första HTML-baserade AIR-program med AIR SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Skapa ditt första AIR-skrivbordsprogram med Flex SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Skapa ditt första AIR-program för Android med Flex SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kapitel 6: Utveckla AIR-program för skrivbordet
Arbetsflöde för att utveckla ett AIR-skrivbordsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ange egenskaper för skrivbordsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Felsöka ett AIR-skrivbordsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Paketera en AIR-installationsfil för skrivbordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Paketera ett systemspecifikt installationsprogram för skrivbordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Distribuera AIR-paket för stationära datorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kapitel 7: Utveckla AIR-program för mobilenheter
Konfigurera utvecklingsmiljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Om utformning av mobilprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Arbetsflöde för att skapa AIR-program för mobilenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ange egenskaper för mobilprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Paketera AIR-mobilprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Felsöka AIR-mobilprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Last updated 2011-4-27
SKAPA ADOBE AIR-PROGRAM iv
Innehåll
Installera AIR och AIR-program på mobilenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Uppdatera AIR-program för mobiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kapitel 8: Utveckla AIR-program för tv-enheter
Enhetsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Om utformning av AIR for TV-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Arbetsflöde för att utveckla ett AIR for TV-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ange egenskaper i AIR for TV-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Paketera ett AIR for TV-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Felsöka AIR for TV-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Kapitel 9: ActionScript-kompilerare
Om AIR-kommandoradsverktygen i Flex SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kompilatorinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kompilera MXML- och ActionScript-källfiler för AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Kompilera en AIR-komponent eller ett kodbibliotek (Flex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Kapitel 10: AIR Debug Launcher (ADL)
ADL-användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
ADL-exempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Avslutnings- och felkoder för ADL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kapitel 11: AIR Developer Tool (ADT)
ADT-kommandon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Uppsättningar med alternativ i ADT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ADT-felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ADT-systemvariabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Kapitel 12: Signera AIR-program
Signera en AIR-fil digitalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Skapa en osignerad mellanliggande AIR-fil med ADT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Signera en mellanliggande AIR-fil med ADT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Signera en uppdaterad version av ett AIR-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Skapa ett självsignerat certifikat med ADT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Kapitel 13: AIR-programbeskrivningsfiler
Ändringar av programbeskrivningsfilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Struktur för programbeskrivningsfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Element i AIR-programbeskrivningsfilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Kapitel 14: Enhetsprofiler
Begränsa målprofiler i programbeskrivningsfilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Funktioner i de olika profilerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Kapitel 15: Webbläsar-API:er i AIR.SWF
Anpassa badge.swf för sömlös installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Installera ett AIR-program med filen badge.swf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Läsa in filen air.swf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Kontrollera om körningsversionen är installerad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Last updated 2011-4-27
SKAPA ADOBE AIR-PROGRAM v
Innehåll
Kontrollera från en webbsida om ett AIR-program är installerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Installera ett AIR-program från webbläsaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Starta ett installerat AIR-program från webbläsaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Kapitel 16: Uppdatera AIR-program
Om att uppdatera program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Skapa ett anpassat användargränssnitt för programuppdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Hämta en AIR-fil till användarens dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Kontrollera för att se om ett program körs för första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Använda uppdateringsramverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kapitel 17: Visa källkod
Läsa in, konfigurera och öppna Source Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Användargränssnitt i Source Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Kapitel 18: Felsökning med AIR HTML Introspector
Om AIR Introspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Läsa in kod för AIR Introspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Inspektera ett objekt på fliken Konsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Konfigurera AIR Introspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Gränssnittet för AIR Introspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Använda AIR Introspector med innehåll i en icke-programsandlåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Kapitel 19: Lokalisera AIR-program
Lokalisera programnamnet och beskrivningen i AIR-programmets installationsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Lokalisera HTML-innehåll med AIR HTML-lokaliseringsramverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Kapitel 20: Systemvariabeln path
Ange PATH i Linux och Mac OS med Bash-kommandotolken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Ange sökväg i Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Last updated 2011-4-27
1
Kapitel 1: Om Adobe AIR
Adobe® AIR® är en körningsmiljö för flera operativsystem och skärmar, där du kan använda dina
webbutvecklingskunskaper för att skapa och distribuera RIA-program (Rich Internet Applications) för datorer och
mobilenheter. Du kan skapa AIR-program för stationära datorer, tv-enheter och mobiler med ActionScript 3.0
tillsammans med Adobe® Flex och Adobe® Flash® (SWF-baserat). Du kan också skapa AIR-program för stationära
datorer med HTML, JavaScript® och Ajax (HTML-baserat).
Mer information om hur du kommer igång med och använder Adobe AIR finns på Adobe AIR Developer Connection
(http://www.adobe.com/devnet/air/).
Med AIR kan du arbeta i välbekanta miljöer och använda de verktyg och det tillvägagångssätt som du är van med.
Eftersom Flash, Flex, HTML, JavaScript och Ajax stöds kan du arbeta på det sätt som tillgodoser dina behov.
Program kan till exempel utvecklas med hjälp av en eller flera av följande tekniker:
• Flash/Flex/ActionScript
• HTML/JavaScript/CSS/Ajax
Användare använder AIR-program på samma sätt som de använder vanliga datorprogram. Miljön installeras en gång
på användarens dator eller enhet, och därefter installeras AIR-programmen och körs precis som andra datorprogram.
(I iOS installeras ingen separat AIR-miljö; varje iOS AIR-program är ett självständigt program.)
Runtime-modulen ger en konsekvent plattform och ett konsekvent ramverk för programinstallation på flera
operativsystem. Det gör att testning med olika webbläsare inte behövs för att ge enhetliga funktioner och enhetlig
användning på alla datorer. Du behöver inte längre utveckla för ett särskilt operativsystem utan kan i stället fokusera
på runtime-modulen och ta del av följande fördelar:
• Program som är utvecklade för AIR kan köras på flera olika operativsystem utan att du behöver göra något med
dem. Runtime-modulen ger konsekvens och förväntad visning och användning på alla de operativsystem som kan
hantera AIR.
• Programmen skapas snabbare eftersom du kan använda befintliga webbtekniker och designmönster. Du kan utöka
webbaserade program för stationära datorer utan att du behöver lära dig traditionella utvecklingstekniker eller
komplex programkodning.
• Programutvecklingen är enklare än vid användning av lågnivåspråken C eller C++. Du behöver inte hantera
specifika, komplexa programmeringsgränssnitt för varje enskilt operativsystem.
När du utvecklar program för AIR kan du använda en mängd olika ramverk och programmeringsgränssnitt:
• Programmeringsgränssnitt för AIR som tillhandahålls av runtime-modulen och AIR-ramverket
• ActionScript-programmeringsgränssnitt som används i SWF-filer och Flex-ramverk (och andra ActionScript-
baserade bibliotek och ramverk)
• HTML, CSS och JavaScript
• De flesta Ajax-ramverken
AIR förändrar hur program kan skapas, installeras och användas. Du får större kreativ kontroll och kan utöka Flash-,
Flex-, HTML- och Ajax-baserade program för stationära datorer, mobilenheter och tv-enheter.
Information om vad som ingår i varje ny AIR-uppdatering finns i Viktig information om Adobe AIR
(http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se).
Last updated 2011-4-27
2
Kapitel 2: Installation av Adobe AIR
Med Adobe® AIR® kan du köra AIR-program. Du kan installera runtime-modulen på följande sätt:
• Genom att installera runtime-modulen separat (utan att installera ett AIR-program)
• Genom att installera ett AIR-program för första gången via en webbsidesinstallation (”badge”) (du uppmanas även
att installera körningsmiljön)
• Genom att ställa in en AIR-utvecklingsmiljö, t.ex. AIR SDK, Adobe® Flex® Builder™ eller Adobe Flex® SDK (som
omfattar utvecklingsverktyg för AIR-kommandoraden). Miljön som ingår i SDK används bara vid felsökning av
program, inte för att köra installerade AIR-program.
Systemkraven för installation av AIR och körning av AIR-program anges här: Adobe AIR: Systemkrav
(http://www.adobe.com/se/products/air/systemreqs/).
Både körtidsmodulens och AIR-programmets installationsprogram skapar loggfiler när AIR-program eller själva AIR-
körtidsmodulen installeras, uppdateras eller tas bort. Du kan studera loggarna för att fastställa orsaken till eventuella
installationsproblem. Läs mer i Installation logs.
Obs! I iOS installeras AIR-miljön inte separat; varje AIR-program är ett självständigt program.
Installera Adobe AIR
Användaren måste ha administratörsbehörighet för datorn för att kunna installera eller uppdatera miljön.
Installera miljön på en Windows-dator
1 Hämta installationsfilen för miljön från http://get.adobe.com/air.
2 Dubbelklicka på installationsfilen.
3 Slutför installationen genom att följa de anvisningar som visas i installationsfönstret.
Installera runtime-modulen på en Mac-dator
1 Hämta installationsfilen för miljön från http://get.adobe.com/air.
2 Dubbelklicka på installationsfilen.
3 Slutför installationen genom att följa de anvisningar som visas i installationsfönstret.
4 Om installationsprogrammet visar ett verifieringsfönster anger du ditt användarnamn och lösenord för Mac OS.
Installera runtime-modulen på en Linux-dator
Med det binära installationsprogrammet:
1 Hämta den binära installationsfilen från http://get.adobe.com/air.
2 Ange filbehörigheterna så att installationsprogrammet kan köras. Från kommandoraden kan du ange filbehörighet med:
chmod +x AdobeAIRInstaller.bin
I en del versioner av Linux kan du ange filbehörigheterna i dialogrutan Properties som du öppnar via en
snabbmeny.
Last updated 2011-4-27
SKAPA ADOBE AIR-PROGRAM 3
Installation av Adobe AIR
3 Kör installationsprogrammet från kommandoraden eller genom att dubbelklicka på installationsfilen för runtime-
modulen.
4 Slutför installationen genom att följa de anvisningar som visas i installationsfönstret.
Adobe AIR installeras som ett internt paket. Med andra ord som RPM på en RPM-baserad distribution och som DEB
på en Debian-distribution. AIR har i nuläget inte stöd för några andra paketformat.
Med paketinstallerare:
1 Hämta paketfilen för AIR från http://get.adobe.com/air. Beroende på vilket system du har väljer du RPM- eller
Debian-paketet.
2 Vid behov dubbelklickar du på AIR-paketfilen för att installera paketet.
Du kan också installera via kommandotolken:
a På ett Debian-baserat system:
sudo dpkg -i /adobeair-2.0.0.xxxxx.deb
b På ett RPM-baserat system:
sudo rpm -i /adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm
Eller, om du uppdaterar en befintlig version (AIR 1.5.3 eller senare):
sudo rpm -U /adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm
Du måste ha administratörsbehörighet för datorn för att kunna installera AIR 2 och AIR-program.
Adobe AIR installeras på följande plats: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0
AIR registrerar mime-typen "application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip", vilket innebär att AIR-
filer får den här mime-typen och därför även registreras med AIR-miljön.
Installera miljön på en Android-enhet
Du kan installera den senaste versionen av AIR-miljön från Android Market.
Du kan installera utvecklingsversioner av AIR-miljön från en länk på en webbsida eller med hjälp av ADT-
kommandot -installRuntime. Du kan bara installera en version av AIR-miljön i taget. Du kan inte ha både en
officiell version och en utvecklingsversion installerade samtidigt.
Läs mer i ”ADT-kommandot installRuntime” på sidan 135.
Installera miljön på en iOS-enhet
Den nödvändiga koden för AIR-miljön paketeras med alla program som skapas för iPhone-, iTouch- och iPad-
enheter. Du behöver inte installera någon separat miljökomponent.
Fler hjälpavsnitt
”AIR for iOS” på sidan 61
Ta bort Adobe AIR
När du har installerat runtime-modulen kan du ta bort dem med följande procedurer.
Last updated 2011-4-27
SKAPA ADOBE AIR-PROGRAM 4
Installation av Adobe AIR
Ta bort runtime-modulen på en dator med Windows
1 Gå till Start-menyn, välj Inställningar > Kontrollpanelen.
2 Öppna Program, Program och funktioner eller Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen (beroende på
vilken version av Windows du har).
3 Välj “Adobe AIR” för att ta bort runtime-modulen.
4 Klicka på knappen Ändra/ta bort.
Ta bort runtime-modulen på en dator med Mac
• Dubbelklicka på “Avinstallationsprogram för Adobe AIR” som finns i mappen /Program/Verktygsprogram.
Ta bort runtime-modulen på en dator med Linux
Gör något av följande:
• Välj kommandot "Avinstallera Adobe AIR" på programmenyn.
• Kör binärfilen för AIR-installationen med alternativet -uninstall.
• Ta bort AIR-paketen (adobeair och adobecerts) med pakethanteraren.
Ta bort miljön från en Android-enhet
1 Öppna programmet med inställningar på enheten.
2 Knacka på Adobe AIR under Applications > Manage Applications.
3 Knacka på knappen Uninstall.
Du kan också använda ADT-kommandot -uninstallRuntime. Läs mer i ”ADT-kommandot uninstallRuntime” på
sidan 136.
Installera och köra AIR-exempelprogram
Användaren måste ha administratörsbehörighet för datorn för att kunna installera eller uppdatera ett AIR-program.
Det finns exempelprogram som visar funktionerna i AIR. Följ anvisningarna nedan om du vill installera dem:
1 Hämta och kör AIR-exempelprogrammen. Både de kompilerade programmen och källkoden är tillgängliga.
2 Om du vill hämta och köra ett exempelprogram klickar du på knappen Installera nu för exempelprogrammet. Du
uppmanas att installera och köra programmet.
3 Om du väljer att hämta exempelprogrammen och köra dem senare väljer du hämtningslänkarna. Du kan köra AIR-
programmen när som helst.
• I Windows: Dubbelklicka på programikonen på skrivbordet eller välj programmet från Start-menyn.
• I Mac OS: Dubbelklicka på programikonen som är installerad i programmappen i användarkatalogen (t.ex. i
Macintosh HD/Users/JoeUser/Applications/).
• I Linux dubbelklickar du på programikonen på skrivbordet eller väljer programmet från programmenyn. AIR-
program installeras i en egen mapp i katalogen /opt.
Obs! Läs igenom AIR Release Notes och se om det finns några uppdateringar för de här anvisningarna. Du hittar dem
här: http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se.
Last updated 2011-4-27
SKAPA ADOBE AIR-PROGRAM 5
Installation av Adobe AIR
Adobe AIR-uppdateringar
Adobe uppdaterar Adobe AIR regelbundet med nya funktioner eller åtgärder för att lösa smärre problem. Funktionen
för automatiska meddelanden och uppdateringar används för att meddela användare när en Adobe AIR-uppdatering
är tillgänglig.
Adobe AIR-uppdateringarna är en garanti för att Adobe AIR fungerar som det är tänkt, och de innehåller ofta viktiga
säkerhetsändringar. Adobe rekommenderar att du uppdaterar till den senaste versionen av Adobe AIR när en ny
version finns tillgänglig. Detta är speciellt viktigt när det kommer en uppdatering som avser säkerhet.
Standard är att när AIR-programmet startas så sker automatiskt en kontroll om det finns några tillgängliga
uppdateringar. Den här kontrollen görs om det gått mer än två veckor sedan den senaste uppdateringskontrollen. Om
det finns en uppdatering kommer den att laddas ner i bakgrunden.
Du kan inaktivera den automatiska uppdateringen genom att använda AIR SettingsManager-programmet. Du kan
hämta AIR SettingsManager-programmet på
http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air.
Den normala installationsprocessen för Adobe AIR innebär att en anslutning till http://airinstall.adobe.com görs för
att skicka basinformation om installationsmijön, till exempel om operativsystemet och språket. Denna information
skickas bara en gång per installation och den används av Adobe för att bekräfta att installationen lyckades. Inga
personidentifierande uppgifter samlas in eller överförs.
Last updated 2011-4-27
6
Kapitel 3: Arbeta med
programmeringsgränssnitten (API:erna) i
AIR
I Adobe® AIR® finns funktioner som inte är tillgängliga för SWF-innehåll som körs i Adobe® Flash® Player.
ActionScript 3.0-utvecklare
Programmeringsgränssnitten i Adobe AIR beskrivs i följande två handböcker:
• Utvecklarhandbok för ActionScript 3.0
• Referenshandbok för ActionScript 3.0 i Adobe Flash-plattformen
HTML-utvecklare
Om du skapar HTML-baserade AIR-program beskrivs de API:er som är tillgängliga i JavaScript via filen AIRAliases.js
(se Accessing AIR API classes from JavaScript) i följande två handböcker:
• HTML Developer's Guide for Adobe AIR
• Adobe AIR API Reference for HTML Developers
AIR-specifika ActionScript 3.0-klasser
Följande tabell visar de körningsklasser som är specifika för Adobe AIR. De är inte tillgängliga för SWF-innehåll som
körs i Adobe® Flash® Player i webbläsaren.
HTML-utvecklare
De klasser som är tillgängliga i JavaScript via filen AIRAliases.js visas i Adobe AIR API Reference for HTML
Developers.
Klass ActionScript 3.0-paket Tillagt i AIR-version
AAAARecord flash.net.dns 2.0
ApplicationUpdater air.update 1.5
ApplicationUpdaterUI air.update 1.5
ARecord flash.net.dns 2.0
BrowserInvokeEvent flash.events 1.0
CameraRoll flash.media 2.0
CameraUI flash.media 2.5
CertificateStatus flash.security 2.0
CompressionAlgorithm flash.utils 1.0
Last updated 2011-4-27
SKAPA ADOBE AIR-PROGRAM 7
Arbeta med programmeringsgränssnitten (API:erna) i AIR
Klass ActionScript 3.0-paket Tillagt i AIR-version
DatagramSocket flash.net 2.0
DatagramSocketDataEvent flash.events 2.0
DNSResolver flash.net.dns 2.0
DNSResolverEvent flash.events 2.0
DockIcon flash.desktop 1.0
DownloadErrorEvent air.update.events 1.5
DRMAuthenticateEvent flash.events 1.0
DRMManagerError flash.errors 1.5
EncryptedLocalStore flash.data 1.0
ExtensionContext flash.external 2.5
File flash.filesystem 1.0
FileListEvent flash.events 1.0
FileMode flash.filesystem 1.0
FileStream flash.filesystem 1.0
FocusDirection flash.display 1.0
Geolocation flash.sensors 2.0
GeolocationEvent flash.events 2.0
HTMLHistoryItem flash.html 1.0
HTMLHost flash.html 1.0
HTMLLoader flash.html 1.0
HTMLPDFCapability flash.html 1.0
HTMLSWFCapabiltiy flash.html 2.0
HTMLUncaughtScriptExceptionEvent flash.events 1.0
HTMLWindowCreateOptions flash.html 1.0
Icon flash.desktop 1.0
IFilePromise flash.desktop 2.0
ImageDecodingPolicy flash.system 2.6
InteractiveIcon flash.desktop 1.0
InterfaceAddress flash.net 2.0
InvokeEvent flash.events 1.0
InvokeEventReason flash.desktop 1.5.1
IPVersion flash.net 2.0
IURIDereferencer flash.security 1.0
LocationChangeEvent flash.events 2.5
Last updated 2011-4-27
SKAPA ADOBE AIR-PROGRAM 8
Arbeta med programmeringsgränssnitten (API:erna) i AIR
Klass ActionScript 3.0-paket Tillagt i AIR-version
MediaEvent flash.events 2.5
MediaPromise flash.media 2.5
MediaType flash.media 2.5
MXRecord flash.net.dns 2.0
NativeApplication flash.desktop 1.0
NativeDragActions flash.desktop 1.0
NativeDragEvent flash.events 1.0
NativeDragManager


Use: 0.0883