• Bijlage 2

Sponsored Links

  •   
  • FileName: Bijlage 2 RAW systematiek in kort bestek.pdf [preview-online]
    • Abstract: 1Bijlage 2RAW Systematiek in kort bestekVeel uitvoerders hebben al eens gewerkt met bestekken volgens de RAWmethode (of systematiek)Vaak komt met niet verder dan het opzoeken van de eenheidsprijzen ofhoeveelheiden.

Download the ebook

1
Bijlage 2
RAW Systematiek in kort bestek
Veel uitvoerders hebben al eens gewerkt met bestekken volgens de RAW
methode (of systematiek)
Vaak komt met niet verder dan het opzoeken van de eenheidsprijzen of
hoeveelheiden.
Het bestek dient dan als handige verzamellijst terwijl het er in wezen een
juridisch document in schuil gaat.
Nadere kennis zal uiteindelijk onmisbaar zijn, om velerlei redenen, we
noemen er een klein aantal:
• Oplossen en voorkomen van geschillen
• Efficiënter werken
• Komen tot alternatieve aanbiedingen/inschrijvingen
• Voorkomen van fouten
Op dit kennisgebied bestaan veel uitstekende cursussen, veelal door de CROW
uitgeschreven.
Een korte verdieping in de algemene uitgangspunten, en de code-opbouw bied de
folder RAW Systematiek in kort bestek.
Deze kan t.z.t. worden toegevoegd aan dit document
Toestemming tot publicatie;
2
De aanvraag/goedkeuring tot het opnemen van deze folder
“RAW systematiek in kort bestek 2005”
is per oplevering van dit document nog niet gegund.
Het CROW, bij monde van Nico van Basten,
in een telefonisch gesprek dd 12-12-2007,
verwacht hier gezien het doel van publiceren,
en de aard van de folder,
geen problemen.
De folder is echter nog niet opgenomen,
mocht u zekerheid wensen over de plaatsing hiervan,
dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met
de vergunningsaanvrager:
De hierbij horende vergoedingen worden betaald door
ROC Friese Poort te Drachten.
[email protected]
3
Verzoek overname teksten en afbeeldingen uit CROW-uitgaven
(11-02)
A. Gegevens van de aanvrager
Organisatie: ROC Friese Poort Drachten (aanvrager)
(i.s.m. GOA Groep INFRA)
Naam: W.Douma (aanvrager)
(i.s.m. P.de Haas, projectleider)
Postadres: Postbus 15
Factuuradres:
(alleen invullen indien afwijkend van
postadres)
Telefoon: 0512 585777 tst 5405
Fax: 0512 585740
E-mail: [email protected]
B. Gegevens over de CROW-uitgave waaruit teksten en/of afbeeldingen worden gevraagd
Titel van uitgave: Handreiking tot
aanvullende scholing van
algemeen technische kennis
en vaardigheden
voor Golden Oldies in the Infra
Soort uitgave: Rapport met aanbevelingen tot bijscholing uitvoerders
(publicatie, brochure, rapport, infoblad En leidinggevenden in de uitvoerende infratechniek
o.i.d.)
ISBN-nummer: nvt
Verschijningsdatum: 1-1-2008
Omschrijving van de over te nemen Folder RAW systematiek in kort bestek 2005
onderdelen van de uitgave: Hoofdstukken RAW bestek, Bestek en
(indien onvoldoende ruimte dan gegevens standaardbestek,standaardisatie en
op GWW Standaardbestek
los vel vermelden)
C. Overige gegevens m.b.t. het verzoek
Omschrijving gebruiksdoel van de gevraagde Als verwijzing naar verdere verdieping omtrent RAW
teksten en/of afbeeldingen bestekssystematiek, en opname van bovengenoemde
onderdelen in bijlage V ter orientatie
Onder duidelijke vermelding van de CROW op alle
Betrokken pagina’s en vermelding of verwijzingen
Titel van het medium waarin de gevraagde teksten Gedrukte uitvoering, bijlage V “raw systematiek in kort bestek”
en/of afbeeldingen zullen worden geplaatst
Oplage 10 tot 20
Handtekening aanvrager Datum
w.p.douma 12-12-2007
.............................................. ..................................
Formulier sturen, faxen of e-mailen naar:
CROW, Afdeling Uitgeverij
t.a.v. N. van Basten
Postbus 37, 6710 BA Ede
Fax : (0318) 621112
E-mail : [email protected]


Use: 0.0723