• CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Sponsored Links

  •   
  • FileName: isletme_yuksek.pdf [preview-online]
    • Abstract: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIÖğrenci Adı Tez Konusu Danışman Adı Bölümü Yılı

Download the ebook

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI
Öğrenci Adı Tez Konusu Danışman Adı Bölümü Yılı
Bankaların Menkul Kıymetler Bölümleri ve Aracı Kurumların
Örgüt Yapıları İle Örgüt İklimleri Arasındaki İlişkilerin
Ercan ÇİÇEK Araştırılması Yard. Doç. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 1996
Satış Tahmin Analizinde Çoklu Regresyon ve Korelasyon
Ahmet Hüsrev EROĞLU Analizinin Uygulanması Prof. Dr. Metin ÇAKICI İşletme 1996
Tam Zamanında Üretim Sistemi ve Bir Örnek İşletme
Zümrüt ECEVİT Uygulaması Pror.Dr.Cengiz YILMAZ İşletme 1996
İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Manisa Organize
Bahar (Yalçın) ÇOLAK Sanayi Bölgesi İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 1996
Yard. Doç. Dr. Hasan
Hakan İSKENDER Verimlilik Arttırma Aracı Olarak Kalite İyileştirme BANGUOĞLU İşletme 1997
Personel Geliştirme Tekniği Plarak Kalite Kontrol
Çemberleri ve Çember Uygulamalarının İşgücü Verimliliği
ile İlişkilendiren Sosyo-Kültürel Faktörler Üzerindeki Etkisine
İbrahim ERDOĞAN Yönelik Bir Araştırma Yard. Doç. Dr. Z. Eser NALBANT İşletme 1997
İzmir ve Manisa Özel Kesim İşletmelerindeki Orta ve Üst
Düzey Yöneticilerin Zaman Kullanma Yaklaşımı ve Bir
Pınar SARPKAYA Model Önerisi Doç. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 1997
Ali TAŞDELEN Yönetilenlerin Algılamalarına Göre Yönetici Kişilik Özellikleri Doç. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 1997
İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Faaliyetleri,
İşlevleri, Önemi ve Organizasyondaki Yeri (Türkiye'de
İşletmelerin İnsan Kaynakları Bölümlerine İlişkin Bir
Asena ALTIN Araştırma) Prof. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 1997
Yetki Devri ve Yetki Devredilenin Denetim Odağı Boyutuyla
İncelenmesi: İzmir ve Manisa Sanayi Bölgelerinde Bir
Ayça KARAGÖZLÜ Uygulama Yard. Doç. Dr. Eser NALBANT İşletme 1998
Toplam Kalite Yönetiminin Küçük ve Orta Ölçek
İşletmelerde Uygulanabilirliği ve Manisa Organize Sanayi
İlham YILMAZ Bölgelerinde Bir Araştırma Prof. Dr. Hülya TÜTEK İşletme 1998
Ekonomik Faktörlerin Hisse Senetleri Fiyatları Üzerindeki
Aydın GERŞİL Etkileri Doç. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 1998
Türkiye'de Bağımsız Denetim Uygulamalarının Etkinliğine
Ayşegül SÖZER İlişkin Bir Değerlendirme Prof. Dr. Tuna TANER İşletme 1999
Melisa ÖZÜN Türkiye'de Turizm Yatırımlarında Otel İşletmelerinin Yard. Doç.Dr. Lale POLAT İşletme 1999
Finansmanı
Tam Zamanında Üretim Yönetimi ve Türk Deri Sanayiinde
Çiğdem KANTARLI Uygulanabilirliği Prof. Dr. Cengiz YILMAZ İşletme 1999
Globalleşen Dünya'da Geleceğin Küçük ve Orta Ölçekli
Hasan ÖZBEK İşletmeleri Prof.Dr.Cengiz YILMAZ İşletme 1999
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında İnsan Kaynakları
Yönetiminin Rolü. Türkiye'deki İnsan Kaynakları
YönetimiUygulamalarının Toplam Kalite Yönetimine
Rabia ANAKOÇ Yatkınlık Düzeyini Beklirlemeye Yönelik Bir Araştırma Yard. Doç. Dr. Z. Eser NALBANT İşletme 1999
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Denetim Kanıtlarının
Faruk SARI Oluşumu ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Tuna TANER İşletme 2000
Bitkisel Yağ İşletmelerinde Maliyet Sistemleri ve Bir
Şule KIRKIK Uygulama Doç. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2000
Uluslar arası Sermaye Akımlarının Türkiye Ekonomisi
Emin ÇİVİ Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2000
İşletmelerin Hisse Senetlerinin Halk'a Arzı Hisse
Senetlerinin Arz Fiyatlarınıın Belirlenmesi Yöntemleri ve
1999 Yılında Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin
Nilgün TİLLE Performanslarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hülya TÜTEK İşletme 2000
Çağdaş Finansman Teknikleri Factoring-For Faiting Analiz
Melike YILMAZ ve Uygulamaları Doç. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2000
Seval ÖZBALCI Bilgi Sistemlerinin Örgütlenmesinde Kalite Güvencesi Prof. Dr. Tuna TANER İşletme 2001
2000 Yılında Halka Açılan Anonim Şirketlerin Mali
Mert Soysal Tablolarındaki Değişikliklerin Analizi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2002
1995-2000 Döneminde İMKB'de İşlem Gören Hisse
Senetlerinin Piyasa Değeri ve Fiyat/Kazanç Oranına Göre
U.A.Koray KAYALIDERE Oluşturulan Portföyleriniin performanslarının İncelenmesi Prof.Dr.Tuna Taner İşletme 2002
1999-2001Döneminde Türkiye'deki A Tipi Yatırım Fonlarının Yard. Doç. Dr. Hasan
Burak TERİM Performans Değerlendirmesi BONGUOĞLU İşletme 2002
Tuğba USKUÇ TÜRKÖZ Ekolojik (Organik) Tarım Ürünleri Pazarlaması Doç.Dr. Canan AY İşletme 2002
Geleneksel İmalat Sistemlerini Kullanan İşletmelere Grup
Öztürk YILDIRIM Teknolojisinin Entegrasyonu ve Bir Uygulama Doç. Dr. Altay Uğur GÜL İşletme 2002
ERP Uygulamalarında Üretim ve Stok Etkinliği- Vestel
Devrim ULUÇAY Örneği Yard. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL İşletme 2002
Sanayi İşletmeleri Açısından Çevre ve Yeşil Pazarlama
Emel (Öztürk) YILMAZ (Green Marketing) Doç. Dr. Canan Ay İşletme 2003
Ayakkabı İmalat Sektöründeki KOBİ'lerin Finansman
Murat ALBAYRAK Sorunları ve Manisa Bölgseinde Bir Uygulama Yard. Doç. Dr. Cevdet A. KAYALI İşletme 2003
Ersin GÜNGÖR KOBİ'lerde Teşvikler ve Örnek Uygulamalı KOBİ'lerin Yard. Doç. Dr. Hakan ARACI İşletme 2003
Aldıkları Teşvik Belgeli Krediler
İÇSEL Pazarlama: Hizmet İşletmelerinde İşgören Tatminin
Demet YAMAÇ Müşteri Tatminine Dönüşmesi ve Örnek Bir Araştırma Doç. Dr. Canan Ay İşletme 2003
Sinan NARDALI Kriz Dönemi Stratejileri Tofaş ve Renault Örneği Doç. Dr. Emin ÇİVİ İşletme 2003
Ayşe BAYRAK Üretim-Pazarlama İşbirliğinin İşletme Performansına Etkileri Doç. Dr. Canan AY İşletme 2003
Vadeli İşlem ve Obsiyon Borsalarında Tarımsal Ürünlere
Rozi MİZRAHİ Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ve Türkiye Uygulaması Yard.Doç.Dr.Hakan Aracı İşletme 2004
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İç Denetim Sistemi ve
İsmail TANRIKULU Uygulamalı Bir Örneği Yard. Doç. Dr. Hakan ARACI İşletme 2004
Enflasyon Muhasebesi Uygulamalarının Mali Tablolar
Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Bir Tekstil Firması
Zuhal SARIŞIN Uygulaması Yard. Doç. Dr. Cevdet KAYALI İşletme 2004
İnsan Kaynakları Bölümünün Fonksiyonları: İzmir Atatürk
Mehmet YILDIZ Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma Prof. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 2004
Mehtap ARACI Türkiye'de Sendikaların Örgütlenme ve Temsil Sorunları Prof. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 2004
Tüketicinin Satınalma Davranışını Etkileyen Psikolojik
Öznur ATEŞER Faktörler ve Kaset Satışları Örneği Doç. Dr. Emin ÇİVİ İşletme 2004
İbrahim MUTER Kalite İyileştirme ve Deney Tasarımları Prof. Dr. İlker TUNAİL İşletme 2004
Kamu Kurumlarında Çalışan Ast ve Üstlerin Duygusal Zeka
Durumları ile Manisa ve Ankara İllerinde Yapılan Bir
Sevgi Lüle KÜÇÜKAKÇA Araştırma Prof. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 2004
Seyahat Acenteleri ve Tür Operatörlerinde Fiyatlandırma
Göksel EĞLENOĞLU Kararlarını Etkileyen Faktörler ve Muhasebeleştirme Yard.Doç.Dr.Cevdet Kayalı İşletme 2005
Sağlık Personeli-Vatandaş (Hasta) İletişiminin Niteliği ve
İletişimi Etkileyen Faktörler C.B.Ü Tıp Fakültesi Araştırma
Zeynep ADIGÜZEL ve Uygulama Hastanesi Örneği Yard. Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK İşletme 2005
Gıda Pazarlama ve Dağıtım İşletmelerinde İç Denetim
Ünzüle KAYA ( Örnek Uygulama) Yard. Doç. Dr. Hakan ARACI İşletme 2005
Organizasyonlarda Performans Değerlendirmede
Sedat ARICAN Değerleyicinin Etkisi Yard. Doç. Dr. Aylin ÜNAL İşletme 2005
Güldeniz YILMAZ Vadeli İşlem Piyasalarında İşlem Maliyeti ve Kredilendirme Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2005
Celal Bayar Üniversitesi'ne Bağlı Yüksekokulların
Anıl İlkem ÖZCAN Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi Doç. Dr. Altay Uğur GÜL İşletme 2005
İhsani ŞAHBAZ Kısıtlar Teorisi ve Bir İmalat İşletmesinde Uygulanması Yard. Doç. Dr. Metin ÜNER İşletme 2005
Sanayi Kuruluşlarında ISO 9001:2000 Revizyon Süreci ve
Can KANAR Sonuçlarının İncelenmesi ( Manisa Örneği ) Prof. Dr. Cengiz YILMAZ İşletme 2005
Liderlik'te Duygusal: Zeka Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek
Ali GÜRSOY Bir Uygulama Doç.Dr.Meltem ONAY ÖZKAYA İşletme 2005
Tolga ŞENTÜRK Halkla İlişkiler ve Etik Prof. Dr. Canan AY İşletme 2006
Nur YAVUZ Bilişim Teknolojileri ve Kişisel Özel Üretim Uygulamaları Prof. Dr. Altay UĞURGÜL İşletme 2006
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yemek Hizmetlerinin Dış Kaynak
Hakan ÖZER Kullanımı (Outsaviting) İle Karşılanması Yard. Doç. Dr. Ali GÜLÇUBUK İşletme 2006
Beyaz Eşya Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite
Nilüfer KESİM Maliyetleri Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2006
Türk Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Davranışsal
Kürşat AKYOL Boyutu Yard. Doç. Dr. Aylin ÜNAL İşletme 2006
Ömer Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Müzik Endüstrisine
KAPANCIOĞULLARI Etkileri Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Görüşü Pror.Dr.Cengiz YILMAZ İşletme 2006
Üretim Sürecinde İstatistiksel Proses Kontrol ve İşletme
Mehmet ÖRÜMLÜ Uygulamaları Yard. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL İşletme 2006
Yard. Doç. Dr. Ali Rıza
Hümeyra Türk ( UZAN ) Sağlık İşletmelerinin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri GÖKBUNAR İşletme 2006
6 Sigma Metodolojisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek
Didem TEZSÜRÜCÜ Olay İncelemesi Prof. Dr. İlker TUNAİL İşletme 2006
Gemi Adamlarının Stres Düzeyleri ve İş Doyumları
Gökçe Çiçek CEYHUN Arasındaki İlişki: Bir Denizcilik Şirketinde Uygulama Yard. Doç. Dr. Gülşen GERŞİL İşletme 2006
AB Sürecinde Türk Tarım Sektörünün Yapılanması Ve
Neslihan TAŞDELEN Sektör Örneği: (Üzüm ) Prof. Dr. Canan AY İşletme 2006
Kimyasal Gübre Sektöründe Pazarlama, Satış ve Dağıtım
Hatice ÖZTEKİN Giderlerinin Analizi Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2006
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında Risk Yönetimi
Alanındaki Gelişmeler "VASEL II" Standartları ve Uygulama
Volkan DAYAN Örnekleri Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2006
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Tekniği Olarak Sponsorluk ve
Nursel (KUŞLU) Sponsorluğun Bankacılıkta Uygulanması: Türkiye İş
KEYKUBAT Bankası A.Ş. Örneği Yard. Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK İşletme 2006
Özel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasası Üzerine Etkileri
Bahadır Bilge AYCAN ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Uygulamalar Prof. Dr. Tuna TANER İşletme 2006
Şebnem ADA Firma Değerinin Oluşumunda Bilgi ve Teknolojinin Etkisi Yard. Doç. Dr. Cevdet KAYALI İşletme 2006
Satış Öngörü Modellemesi Tekniği Olarak Yapay Sinir
Burçin ATASEVEN Ağlarının Kullanımı: "Petkim'de Uygulaması" Yard. Doç. Dr. Metin ÜNER İşletme 2007
Türkiye'de Kadının Siyasal Karar Alma Süreçlerine Katılımı
Sinem KABASAKAL (Celal Bayar Üniversitesin'de Bir Uygulama) Doç.Dr.Meltem ONAY ÖZKAYA İşletme 2007
İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Destekleyen Faktörler:
Selin GÖÇMEN " İç Girişimcilik" Doç. Dr. Meltem ONAY ÖZKAYA İşletme 2007
Üçüncü Sektör Kuruluşlardan Vakıflarda Finansal Analiz
İbrahim Emre KARAA Tekniklerinin Uygulanması: Alarko Eğitim ve Kültür Prof. Dr. Tuna TANER İşletme 2007
Vakfında Bir Uygulama
Gıda Endüstrisinde Birleşik veya Yan Ürünlerin
Gökhan GÜVENEN Maliyetlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Cevdet A. KAYALI İşletme 2007
Optimal Pörtföy Seçimi ve İMKB Tekstil Sektörü Firmalarına Yard. Doç.Dr. Yusuf Yüksel
Işıl KARAN Ait Bir Uygulama AYVAZ İşletme 2007
2001 Krizinin Enerji Sektörü Üzerine Yansımalarının Yard. Doç. Dr. Hatice Nur
Umut Burak GEYİKÇİ Finansal Analizi GERMİR İşletme 2007
Türkiye'de Çevre Yönetim Sistemine Geçişte Firmaların
Beran GÜLÇİÇEK Yaşadığı Sorunlar ve Uygulamada Elde Ettğimiz Sonuç Prof. Dr. Cengiz YILMAZ İşletme 2007
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Açısından Safha Mal.
Sistemi ve SARIGÖZOĞLU A.Ş İçin Bir Maliyet Modeli
Nilay AKYOL Önerisi Yard. Doç. Dr. Hakan ARACI İşletme 2007
Bir Plastik Enjeksiyon İşletmesinde Toplam Verimli Bakım
Volkan GÜRBÜZ (TPM) ve Verimlilik Uygulamaları Prof. Dr. İlker TUNAİL İşletme 2007
Stratejik Lojistik İşbirliklerinin Türkiye'de Uygulama
İdil Düzeyinin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Açısından
ALTIPARMAKOĞULLARI İncelenmesi Yard. Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT İşletme 2007
Marka Sadakati Yaratmada Müşteri İlişkileri Yönetiminin
Esra GÜVEN Yeri Yard. Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT İşletme 2007
Hisse Senetleri Piyasasında Haftanın Günleri Etkisi: İMKB
Metin KOZOĞLU Ortamında Endeks Bazında Ampirik Bir Çalışma Yard. Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ İşletme 2007
İlköğretm Okullarında Görevli Öğretmenlerin Performans
Mahmut YÜKSEL Ölçüm ve Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Gülşen GERŞİL İşletme 2007
Lojistik Dış Kaynaklama Uygulamalarının Örgüt
Hatice Sibel KARA Performansı Üzerine Etkileri Doç. Dr. Meltem ONAY ÖZKAYA İşletme 2007
İşletmelerde Yaratıcılık Düzeyinin Belirlenmesi İzmir ve
Manisa İllerindeki İşletmelerdeki Yaratıcılık Düzeyinin
Burcu MENGİLİ Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Prof.Dr.Sevinç KÖSE İşletme 2007
Denizcilik Sektöründe Çalışan Gemi Adamlarının
Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılık,Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi
Fatma BOZKURT Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir araştırma Prof.Dr.Sevinç KÖSE İşletme 2007
Bağımsız Serbest Çalışan Bilişimcilerin Çalışma Şartlarının
Doğan DEMİR Analizi Yard. Doç. Dr. Gülşen GERŞİL İşletme 2007
Ahmet Engin İşletmeler İçin Performans Ölçümü: Bir Finansal
DEMİRARSLAN Performans Değerlendirme Modeli Önerisi Yard. Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ İşletme 2007
Akademisyenlik Mesleğine Yönelik Etik Kodların
Günce YILMAZ Geliştirilmesine İlişkin Görgül Bir Araştırma Yard. Doç. Dr Aylin ÜNAL İşletme 2007
Türkiye'de Konut Finansmanı Sorununun Çözümünde
Şafak OKULLU Tutulu Satış ( Mortgage ) Sisteminin Önemi ve Yard. Doç. Dr. Ali GÜLÇUBUK İşletme 2007
Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye
Yasin KARADENİZ Piyasasına Etkileri Yard. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL İşletme 2007
Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşlerinde Yard. Doç. Dr. Ayşe
Mustafa KAVACIK Vergilendirme ve Muhasebe İşlemleri NECEF YERELİ İşletme 2008
İşletmelerde Maliyet Minimizasyonu Açısından Kısıtlar
Ayşe Alev BALCI Teorisi Uygulamaları Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2008
Hedef Programlama Yaklaşımı İle Bütünleşik Üretim
Planlama Sisteminin Tarım İlaçları Üreticisi Bir Kimya
Aslı GÜVEN İşlatmesinde Geliştirilmesi Yard. Doç. Dr. Metin ÜNER İşletme 2008
Üretim ve Hizmet Planlamasında Çizelgeleme
Bedrettin TÜRKER Problemlerinin Yöneylev Teknikleriyle Çözümü: Ders ve
PALAMUTÇUOĞLU Sınav Proğramlarının Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama Prof. Dr. İlker TUNAİL İşletme 2008
Nanoteknolojik Ürünlerin Pazarlanması ve Türkiye'den Bir
Volkan YAKIN Uygulama Prof. Dr. Canan AY İşletme 2008
S. Yağmur KUMCU Kurumsal Yönelişim İlkelerinin Kamu Yönetiminde
YILDIZ Uygulanmasına Yönelik Bir Hedef Prof. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 2008
Trabzon İlindeki Çay işletmelerinde Çalışanların İş Tatmin
Mehmet Eşref BULUT Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama Yard. Doç. Dr. Gülşen GERŞİL İşletme 2008
"Holding Şirketlerinin Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolarının TMS 27 İle Uluslar arası Muhasebe
Standartları Kapsamında İncelenmesi ve Uygulama
Mehmet PORSUK Çalışması Yard. Doç. Dr. Sibel KARGIN İşletme 2008
İhsan Taylan ÇELİK Kültürün Çalışma Ahlakı Üzerine Etkisi Yard. Doç. Dr. Aylın ÜNAL İşletme 2008
Dezenflasyon Sürecinde İşletmelerin Finansal
Karakteristiklerindeki Değişim: İmalat Sanayii Üzerinde Bir
Semih SABANCI Araştırma Yard. Doç. Dr. Rabia AKTAŞ İşletme 2008
Finansal Kiralama Uygulamalarının Şirketlerin Mali
Fatma İZMİRLİ Yapılarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Cevdet A. KAYALI İşletme 2008
Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Riskten
Özlem SAYIN Korunma Yard. Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT İşletme 2008
Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmecilerin
Karşılaştıkları Temel Sorunlar ve Karadeniz Ereğli İlçesinde
Pınar VURAL Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yöenil Bir Uygulama Yard. Doç. Dr. Metin ÜNER İşletme 2008
İş Sözleşmesinin İşçinin Yeterliği ve Davranışlarından
Çağdaş AKINCI Kaynaklanan Geçerli Bir Feshi ve Sonuçları Yard. Doç. Dr. Gülşen GERŞİL İşletme 2008
Emniyet Teşkilatında Örgütsel Stres Kaynakları ( Mardin İl
Sevgi ÖZDEMİR Emniyet Müdürlüğü Uygulaması ) Yard. Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK İşletme 2008
İnsan Kaynaklarından Dış Kaynak Kullanımı ve Türkiye'deki Yard. Doç. Dr.
Özgür KOÇAK STOLAR İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma Asena Altın GÜLOVA İşletme 2008
Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Temel Mali Tablolar
Lale DEMİRLİOĞLU Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2009
Veri Madenciliği ve Telekomünikasyon Sektöründe
Tuğba EKİNCİ Uygulaması Yard. Doç. Dr. Mustafa GERŞİL İşletme 2009
İşgörenlerin Demografik Özelliklerine Göre Motivasyon
Gülbin ÇAKIR Araçları ve Denetim Odağı Değişkeninin İncelenmesi Prof. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 2009
Tedarik Zincirinde İyileştirme ve Yan Sanayiden Tedarik
Ayça TÜMTÜRK Sürecinde Döngüsel Sfer Uygulaması Prof. Dr. İlker TUNAİL İşletme 2009
Süheyla İş Stresi: Türkiye'deki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
FERMANOĞLLARI Hastanelerinde Çalışan Uzman Psikiyatrist Hekimlerin İş Yard. Doç. Dr.
(ALKAYA ) Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama Asena Altın GÜLOVA İşletme 2009
Örgütsel Kültür ile Yenilikçilik Odaklı Örgütsel Faktörler
Abidin Ozan ONAĞ Arasındaki İlişki Doç. Dr. Meltem ONAY ÖZKAYA İşletme 2009
Müjde SEZGİN İş Tatmini Üzerine Bir Odak Grup Çalışması Yard. Doç. Dr. Aylin ÜNAL İşletme 2009
Uzman Sistem Yaklaşımı İle Web Tabanlı Personel Seçim
Okan ÇÖLLÜ Sisteminin Geliştirilmesi Yard. Doç. Dr. Metin ÜNER İşletme 2009
Lale KÖKSEL İşyaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma Prof. Dr. Sevinç KÖSE İşletme 2009
Finansal Tablolar Analizinde Nakit Akış Rasyo'ları Taş ve
Furkan YILDIRIM Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Bir Uygulama Yard. Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ İşletme 2009
1998-2008 Yılları Arasında İMKB'de Gerçekleşmiş Olan
Yabancı Şirket Ortaklarının Mali Açıdan Performanslarının
Orhan ŞEN Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Cevdet KAYALI İşletme 2009
İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Seçim Süreci ve
Ramazan HANBİLİ Elektronik Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması Yard. Doç. Dr. Aylin ÜNAL İşletme 2009
Basel II.Sürecinde Kredi Derecelendirme ve Kobilere
Aslı ÇÜMEN Etkileri Denizli'de Faaliyet Gösteren Bir Kobi'de Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Nilgün KAYALI İşletme 2010
Yeminli mali müşavirlerin tasdik işleminden kaynaklanan
sorumlulukların değerlendirilmesi ve gelir idaresinin yasa
koyucu mükellef arasında yaşanan sorunlarının ortaya
Fırat BİNGÜL konmasına ilişkin bir araştırma Prof. Dr. Tuna TANER İşletme 2010
Özgür ATAY Kalite Maliyetleri ve İzmir İlinde Bir Uygulama Prof. Dr. Semra ÖNCÜ İşletme 2010
Marka Yaratma ve Yönetme Sürecinde Halkla İlişkilerin
Sevi GÜLER Rolü Prof. Dr. Canan AY İşletme 2010
Sağlık Sektöründeki Kalite Yönetimi Kapsamında Hizmet
Nevriye Yıldız KARAGÖZ Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Analitik Bir Değerlendirme Yard. Doç. Dr. Bahar YALÇIN İşletme 2010
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örgütlü Kazanç Yard. Doç. Dr. Ali Rıza
Serdar PEHLİVAN Dağıtımında Vergi Denetiminin Etkinliği GÖKBUNAR İşletme 2010
Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Rasyolara
Tuba UĞUR Olan Etkisi Yard. Doç. Dr. Cevdet A. KAYALI İşletme 2010
Hedge Fonların Finansal Piyasalardaki Yeri ve 2004-2008
Zehra Deren ENGİN Dönemi Performans Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr.Nilgün KAYALI İşletme 2010
Süt İşletmelerinde Maliyet Sistemi Seçimi ve Birleşik Maliyet
Gonca AKÇA Sistemi Uygulaması Prof.Dr.Tuna TANER İşletme 2010
Özel Eğitim Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına
Sonay DEREBAŞ Yönelik Yönetim Faaliyetleri Doç. Dr. Meltem ONAY ÖZKAYA İşletme 2010
Çalışma ve Çalışma Yönetimi İzmir Kamu ve Vakıf Yard. Doç. Dr. Gülşen SARI
Buket BAŞAK Üniversitelerinin Karşılaştırılması GERŞİL İşletme 2010
Kuyumculuk ve Sarraflık Sektöründe Safha Maliyet Sistemi
İsmail Ömer ÖZKARA ve Kapalı Çarşı Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Cevdet KAYALI İşletme 2010
Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye: Bir Kamu
Kurumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımına İlişkin Bir Yrd. Doç. Dr.
Rıdvan BERBERLER Araştırma Asena Altın GÜLOVA İşletme 2010
İnternet Pazarlamasında Yeni Eğilimler Çevrimiçi Sosyal
Ağların Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına
Kemal YAYLA Etkisi Prof. Dr. Canan AY İşletme 2010
Alternatif Dağıtım Kanallarında İnternet Bankacılığına
Emra PALA Yönelik Müşteri Tercihlerinin İncelenmesi Yard. Doç. Dr. Burak KARTAL İşletme 2010
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Metal Sektöründe
Burcu ŞAHOĞLU Bir Uygulama Doç. Dr. Meltem ONAY İşletme 2010
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Yrd. Doç. Dr.
Özge DEMİRSOY İncelenmesine Yönelik Ampirik Bir Uygulama Asena Altın GÜLOVA İşletme 2010
Finansal Hizmetlerde Pazarlama Karması Unsurları İle
Etkinlik İlişkisi "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş
Erkan ÖZDEN Örneği" Yard. Doç. Dr. Burak KARTAL İşletme 2010
Denetim Odağı İle Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki İlişkinin
Arzu KALAYCIOĞLU İncelenmesine Yönelik Kamuda Bir Araştırma Prof.Dr.Sevinç KÖSE İşletme 2010
Bahadır BİRİM EVO Turizm ve Pazarlaması ( Manisa Örneği ) Prof. Dr. Canan AY İşletme 2010
Demografik Değişkenlere Göre Çalışanların Örgütsel
Vatandaşlık Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir
Hatice Esra ERYÜREK Araştırma Yrd.Doç.Dr.Aylin ÜNAL İşletme 2010
Türkay ATA Bankalarda Kredi Riskinin Yönetimi ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Cevdet KAYALI İşletme 2010
Çek Hukukundaki Mevzuat Hareketlerinin Karşılıksız Çek
İpek SALARVAN Keşidesine Karşı Caydırıcılığı Etkisi Yrd.Doç.Dr.Mustafa YASAN İşletme 2010
Avrupa Birliği Ortamında Tarım Ürünleri İşletmelerinde Hibe
Murat ERBİL Destek Kredileri Yrd.Doç.Dr.Sibel KARGIN İşletme 2010
Çalışma Yaşamında Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları
Şener UYSAL Manisa Kamu Kurumları Üzerinde Bir Araştırma Prof.Dr.Sevinç KÖSE İşletme 2010
Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Sistemleri
Burak ÖZDOĞAN ve Uygulaması Prof.Dr.Semra ÖNCÜ İşletme 2010
Aysun KAHRAMAN Marka Vaadinin Çalışanlara İletilmesi: İçsel Markalaşma Prof. Dr. Canan AY İşletme 2011
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türkiye'deki Bireysel Yatırım
Zühal SARI Fonlarının Performans Değerlendirmesi Doç. Dr. Ayşe N. YERELİ İşletme 2011
Finansal Kiralama İşlemlerinin Tek Düzen Muhasebe
Batuhan Fatih Sistemine ve Türk Muhasebe Standartlarına Göre
MOLLAOĞULLARI Düzenlemelerinin Uygulamalı Karşılaştırılması Prof. Dr. A. Tuna TANER İşletme 2011
İhracatta KDV İstisnası Uygulaması ve
Ferit YILDIZ Muhasebeleştirilmesi Doç. Dr. Ayşe N. YERELİ İşletme 2011
İhracatta KDV İadesi Uygulamaları: Mobilya İşletmeleri
Esen AKTAŞ Örneği Doç. Dr. Ayşe N. YERELİ İşletme 2011
Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim Faaliyetlerinin
Filiz YÜKSEL Uygulamalı Olarak İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün KAYALI İşletme 2011
Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlarının Yapay Sinir
Ayşegül DUMLU Ağlarıyla Tahmin Edilmesi: VOB Üzerine Bir Uygulama Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ İşletme 2011
Yrd. Doç. Dr. Asena ALTIN
İpek BAŞAR Örgütsel Sağlık: İzmir'de Bir Belediyede Araştırma GÜLOVA İşletme 2011
UFRS'de Ertelenmiş Vergi Uygulamaları ve Ertelenmiş
Pınar BOZDAĞ Vergilerin Finansal Tablolara Yansıtılması Yrd. Doç. Dr. Hakan ARACI İşletme 2012


Use: 0.0976