• URTEKARIA

Sponsored Links

  •   
  • FileName: kirolurtekaria2008.pdf [read-online]
    • Abstract: GIPUZKOAKIROLAURTEKARIA>ı ıı ı ıııııııı ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıı ı ııı ıııııııı ı ıııı ı ııııııı ıııı ııııııııııııı >

Download the ebook

GIPUZKOA
KIROLA
URTEKARIA
>
ı ıı ı ıııııııı ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıı ı ııı ıııııııı ı ıııı ı ııııııı ıııı ııııııııııııı >
ııııı ıııııı ııı ııı ı ıı ı ıııııııı ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıı ı ııı ıııııııı >
>
2008
> GIPUZKOA KIROLA URTEKARIA
ıııııııııı ııı ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıııııı ııı ıı ııı > ı ııı ı ıı ı ııııı ııı ııııııııııııı ıııı > ıııı ıı ıııııı ı ııııı ı ıı
Fotos: AM PRESS Y EL DIARIO VASCO
ıı ı ııı ıııııııı ı ıııı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı > ııı ıııııı ıııı ııııı ı ıı ı ııııı ıııııı ııı ııı ı ıı ı ıııııııı
>
ı >>
08
ÍNDICE
06 SARI BANAKETA
RECONOCIMIENTO
KIROL GERTAERAK GIPUZKOAN
08 EVENTOS DEPORTIVOS GUIPUZCOANOS
(DE DICIEMBRE DE 2007 A NOVIEMBRE DE 2008)
GIPUZKOARRAK, GOI MAILAN
26 GIPUZKOA, EN LA ELITE
34 BERRIAK
NOTICIAS
ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı >>
20 > 3
2 >> 21
> GIPUZKOA KIROLA URTEKARIA
ıııııııııı ııı ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıııııı ııı ıı ııı > ı ııı ı ıı ı ııııı ııı ııııııııııııı ıııı > ıııı ıı ıııııı ı ııııı ı ıı
ıı ı ııı ıııııııı ı ıııı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı > ııı ıııııı ıııı ııııı ı ıı ı ııııı ıııııı ııı ııı ı ıı ı ıııııııı
>
ı >>
08
IÑAKI GALDOS
Urte t’erdiko ibilbidea. Hau da Gipuzkoako Foru Aldundiko Kiroletako eta Kanpo
Ekintzako Departamentuko diputatu gisa daramadan denbora. 18 hilabete hauetan
gure lurraldeko kirolaren osasuna gertutik ezagutzeko parada izan dut, eta, hura
aztertuta, baita honen egoera aparta dela ikusi ere. Izan ere, Gipuzkoak, horren lurral-
de txikia izaki, izugarrizko kirol mota eta modalitate zabala du-eta. Gure kirola ez baita
talde batek edo beste batek dituen emaitzak, hori baino askoz gehiago da.
Urtekari honek laburbiltzen duena eta kirolak lurraldean duen esangurari buruzko
iritzi orokorra izateko parada ematen digu urte eta erdiko bideak. Hala, eskuartean
duzun honek urteko aberastasuna eta aniztasuna islatzen du, Gipuzkoa kirolaren
munduan erreferentzia dela azpimarratuz. Besteak beste, Kirolgi Fundazioaren
hamargarren urteurrena, Pekingo Olinpiadetako eta Paralinpiadetako Gipuzkoar kiro-
lari kopuru izugarria nahiz arrakasta, Bruesa Gipuzkoa Basketen igoera, Akaba Bera
Bera eskubaloi taldearen emaitza apartak, Arrate lehen aldiz Europan… Hauek eta
beste makina bat dira urteko kirol-jazoera garrantzitsuak eta gure kirolaren osasuna-
ren erakusgarria. Hau, baina, ezingo litzateke hala egon diziplina guztietako kirolari,
entrenatzaile, zuzendaritza, boluntario, epaile eta jarraitzailerik gabe. Eurak direlako
gertakari hauen guztien arima.
Aurtengo erronka nagusien artean, emakumeen kirola bultzatzeko eta indartzeko
politikarekin jarraitzeko asmo finkoa dugu giltzarri hasi berri den ziklo olinpikoan.
Baina, baliabide egokirik gabe ezin kirola egoki garatu eta hobetu. Hori dela eta, pres-
takuntzen ostean Kirol Instalazioetako Plana martxan jarri dugu aurten. Hala
Gipuzkoako udaletako kirol-instalakuntza berrietan inbertsioak egiten hasiko dira: fut-
bol zelaiak, gimnasioak, igerilekuak, herri bakoitzaren premiaren arabera eraikiko
diren baliabideak. Albiste ona, ezbairik gabe, esan bezala, gure herrietako azpiegitu-
rak indartu eta hobetzeko.
Honez gain, Eskola Kiroleko Dekretu berriak adostasun osoa eskuratu zuen iaz,
alegia, Eusko Jaurlaritzak eta hiru Foru Aldundiek onartua eta elkarrekin aurkeztu
zuten gizartearen aurrean. Hortaz, urte hau erabakiorra izango da ezarpenari dago-
kionean, hots, eredu bateratu honen egikaritzarako oso garrantzitsua izango da urte
hau. Azkenik, ezin ahaztu dugu Kirol Txartel bakarraren sorrerarako ematen ari garen
lehen pausuak; hauei esker, 2010ean zorioneko izango gara, Txartel bakarra errealita-
te izango baita. Honenbestez, urte t’erdiko ibilbideak Gipuzkoako kirolaren egoera
itzela erakutsi dit, baita datozen urteetan are gehiago hobetzeko grina areagotu ere.
Zorionak guztioi eta Urte Berri On!
Iñaki Galdos Irazabal
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kiroletako eta Kanpo Ekintzako Foru Diputatua.
ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı >>
20 > 5
4 >> 21
> SARI BANAKETA
ıııııııııı ııı ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıııııı ııı ıı ııı > ı ııı ı ıı ı ııııı ııı ııııııııııııı ıııı > ıııı ıı ıııııı ı ııııı ı ıı
ıı ı ııı ıııııııı ı ıııı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı > ııı ıııııı ıııı ııııı ı ıı ı ııııı ıııııı ııı ııı ı ıı ı ıııııııı
>
ı >>
08
2007EKO “GIPUZKOA KIROLAK” SARIAK
Día: 20 de diciembre de 2007
Lugar: Palacio del Kursaal
La lista de los premiados de la edición 2007 fue la siguiente:
TROFEO GIPUZKOA KIROLAK • GIPUZKOA KIROLAK SARIA PREMIADOS • SARITUAK
• A la federación o club más distinguido: Iraurgi Saski Baloia Taldea
Gehien nabarmendu den federazioari edo klubari:
• Al centro escolar más distinguido: Hondarribiko Ama Guadalupekoa
Gehien nabarmendu den ikastetxeari: Ikastetxea
• Al juez o árbitro más distinguido: Vicente Otero Ruiz
Gehien nabarmendu den epaileari edo arbitroari:
• A la entidad local más destacada: Asteasuko Udala
Gehien nabarmendu den toki entitateari:
• Al/la entrenador/a o directivo/a más distinguido/a: Xabier Oianeder
Gehien nabarmendu den entrenadore edo zuzendariari:
• Entidad o persona no deportiva por su apoyo al deporte guipuzcoano: Insalus S.A.
Kirol arlokoa izan gabe Gipuzkoako kirola babesten
gehien nabarmendu den entitate edo pertsonari:
• A toda una vida dedicada al voluntariado deportivo: Manolo Muñoz
Bizi guztia kirolean borondatezko lanean eman duenari:
• A la deportista más destacada por su trayectoria: Elixabete Yarza
Ibilbide bikaineko kirolariari:
• A la gesta deportiva en el 2007: Aritz Aranburu Azpiazu
2007ko kirol gertakari seinalatuari:
• Trofeo a la Deportividad Diputación de Foral de Gipuzkoa: Oreki Fundazioa
Gipuzkoako Foru Aldundia Kirol Legezko Portaeraren saria:
• Mención especial: Nagore Otaño
Mención especial:
ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı >>
20 > 7
6 >> 21
08 > GIPUZKOA KIROLA URTEKARIA
ııııııııııı ııı ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıııııı ııı ıı ııı > ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı
07’abendua
O TXIRRINDULARITZA f IGERIKETA . FREESTYLE
JOSEBA BELOKI DICE UN ILLUMBE ABARROTADO VIO
ADIÓS AL CICLISMO CÓMO LAS MOTOS VOLABAN
Tras dos temporadas sin competir, 9.500 espectadores disfrutaron
el de Lazkao anunció que dejaba de un espectacular freestyle
de pedalear a nivel profesional
La plaza de toros de Illumbe se llenó
Uno de los mejores ciclistas guipuzco- para ver una exhibición de freestyle sin
anos de los últimos años, Joseba precedentes. Al alto nivel de los partici-
Beloki, anunció el 21 de diciembre del pantes hay que añadir que en Donostia
pasado año que colgaba la bicicleta. se vieron piruetas que nunca antes se
Quien fuera segundo clasificado en el habían visto. Por ejemplo, el ganador,
Tour de 2002 y bronce en 2000 y 2001, Thomas Pagés, consiguió 48 puntos con
llevaba 18 meses sin poder competir, un backflip cliffhanger nunca antes rea-
por lo que decidió que, a sus 34 años, lizado en Donostia.
era el momento de dejar el ciclismo. Además, cada salto resultaba más
El lazkaotarra, cuya carrera quedó espectacular e inverosímil, desafiando a
ZILARREZKO EZTEIAK la gravedad en cada uno de ellos. Hugo
marcada por aquella caída cuando ETA BI TXAPELDUN
intentaba dar caza a Armstrong en Arriazu, por ejemplo, realizó un salto
2003, leyó un emocionante comunicado Gabonetako Txapelketaren hacia atrás con un quad, todo un logro
en su despedida. Afirmó irse “con la 25. urtebetetzean, berdinketa teniendo en cuenta el peso de la moto.
cabeza alta y orgulloso de todo lo que izan zen gizonezkoen sailean Además, hubo algunos contratiempos en
he hecho”. Y es que es de los pocos forma de caída, pero no hubo que
que consiguió hacer podio en Vuelta y Europako igerilari bikainenak Ordizian lamentar ninguna consecuencia grave.
Tour en el mismo año, 2002, y el único elkartu ziren urte amaieran, Euskadiko
capaz de suponer una amenaza real igeriketa txapelketarik onenak mende
para un Armstrong que parecía estar laurdena betetzen zuela-eta. Eta ezuste-
un escalón por encima del resto. ko itzela eman zuten, emaitzei dagokie-
El ciclista comenzó su carrera profe- nez; izan ere, gizonezkoen sailean berdin-
sional en Euskaltel Euskadi, para ter- keta gertatu zen sailkapenaren buruan.
minarla en el equipo ONCE, donde Aschwin Wildeboer katalanak eta Oleg
puso fin a diez años de brillante y exi- Lisogor ukrainarrak, munduko txapeldu-
tosa carrera profesional. nak, 955na puntu lortu zituzten, eta txa-
pelketako irabazle izan ziren, hortaz, biak.
Emakumezkoen sailean ere, maila bikai-
na erakutsi zuten parte-hartzaileek; lehe-
nengo hirukoteak sekulako denbora egin
zuen. Inge Dekker izan zen garaile, eta
munduko eta Europako errekorretik 88
ehunenera gelditu zen, tximeleta estiloan;
estilo horretan munduko hirugarren ige-
rilaririk onena da, hain zuzen ere.
Popchanka eta Nina Zhivaneskaia espai-
niarra izan ziren txapelketako emaku-
mezko hirukote nagusiko beste bi izarrak.
ıı ı ııı ıııııııı ı ıııı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı > ııı ııı
> EVENTOS DEPORTIVOS GUIPUZCOANOS
>
ıııııııı ııııııııııııı ı ı ıı > ıııı ıı ıııııı ı ııııı ı ıı ı >> PROTAGONISTAS
urtarrila juan mari
n FUTBOLA { KROSSA etxabe
BEZABETH Y GOSHU,
VENCEDORES EN EL DÍA DE REYES
La 78 edición del Cross de Reyes de la
Gimnástica de Ulia deparó vistosos
duelos en el Paseo de La Zurriola
El etíope Alemayehu Bezabeth y su com-
patriota Frehwot Goshu fueron los ven-
cedores en el Cross de Reyes que todos
los años organiza la Gimnástica de Ulia.
La carrera, que año tras año resulta de
lo más vistosa para el espectador, mos-
tró un alto nivel en ambas categorías.
Entre los hombres, Biwot, Higuero y
GIPUZKOAKO FEDERAZIOAK Bezabeth ofrecieron una apasionante
EGOITZA BERRIA DU ANOETAN lucha por llevarse la victoria. Bezabeth,
Lokal ikusgarria da, estadioan bertan que sería quien se llevase el gato al
kokatua, eta futboleko garrantzi agua, se escapó en Sagüés y nadie pudo
handiko erakundeak biltzen ditu darle caza.
En la categoría de féminas, Frehwot
Goshu ofreció un auténtico recital y no REMO
Anoetako estadioko 0 atearen alboan encontró oponente. Con un tiempo de
dago Gipuzkoako Futbol Preparó a los campeones
17:54, se impuso a las guipuzcoanas
Federaziokoaren egoitza berria. Isabel Eizmendi y Rosi Talavera.
de La Concha
Instalazio modernoez hornituta dago,
oso erosoa da erabiltzaileentzat eta gure El oiartzuarra, entrenador de
probintziako futboleko estamentuak Castro, preparó magistralmente a
elkarrengandik hurbilago egoteko auke- los suyos, que hicieron una
ra emango du.
Hain zuzen ere, urtarrilean aldatu zen
primera tanda en la Bandera de La
San Bartolome kaleko instalazio zaha- Concha sencillamente perfecta,
rretatik Donostiako estadiora dejando vista para sentencia la
Gipuzkoako Federazioa. Estadioan misma. Aunque a lo largo del año
daude, era berean, Epaileen Elkargoa los castreños fallaron en citas
eta entrenatzaileena, eta, beraz,
importantes, la Olimpiada del
Gipuzkoako futbolari kohesioa emateko
urrats handia izango da. Remo sirvió para que se
Instalazioak ikusgarriak dira, diseinuari resarcieran.
dagokionez, inaugurazio ekitaldiko par-
taideek ikusi ahal izan zutenez. Ekitaldi
hartan izan ziren, besteak beste, garai
hartan estatuko hautatzaile zen Luis
> “Todo el equipo ha hecho un traba-
jo enorme. Estábamos tranquilos,
Aragonés, José Luis Astaiazaran eta
Ángel María Villar. pero siempre con la duda. Había que
ir a ganar la tanda, sin pensar en los
ııı ıııı ııııı ı ıı ı ııııı ıııııı ııı ııı ı ıı ı ıııııııı ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı 8 > 9
>> dieciocho segundos de ventaja”
08 > GIPUZKOA KIROLA URTEKARIA
ııııııııııı ııı ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıııııı ııı ıı ııı > ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı
urtarrila otsaila
{ KROSSA C ESKUBALOIA
EL AKABA BERA BERA, CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA EN SU PROPIA CASA
El Cementos La Unión fue su rival en una final disputada en un Bidebieta entregado
El Akaba Bera Bera se vengó del Cementos dos al equipo, llevaron en volandas a las
La Unión y venció en una final de la jugadoras hasta la victoria final, por 21-18.
Supercopa con sabor a revancha, ya que los Las donostiarras, muy bien dirigidas por
protagonistas eran los mismo que un año Reyes Karrere, sufrieron para poder ganar,
antes. ya que en el minuto 35 iban tres goles por
Sin embargo, en este enfrentamiento hubo debajo en el marcador. Sin embargo, las gui-
un factor desequilibrante a favor de las puzcoanas reaccionaron a tiempo y termina-
donostiarras: el público de Bidebieta. Y es ron imponiéndose con autoridad a las que
que el pabellón donostiarra estaba, literal- han sido campeonas de liga en los dos últi-
mente, a reventar. Los aficionados, entrega- mos años.
GARAIPEN BIKOITZA KENYAK,
ELGOIBARREN
Komom gazteak eta Jepletingek ezustekoa
eman eta garaipena erdietsi zuten
Elgoibarko Nazioarteko 65. Krosean ken-
yarrak izan ziren erabateko protagonista.
Izan ere, Leonard Komon (31:54ko den-
bora) eta, emakumezkoen sailean,
Priscah Jepleting (21:19ko denbora) gaz-
teek ezustekoa eman zuten.
Jardunaldi biribila izan zen, benetan.
Hainbat proba jokatu ziren eta ikusle
ugari elkartu ziren Mintxetan; baina pro-
barik distiratsuena, jakina, senior maila-
koa izan zen.
Gizonezkoen saileko goi mailako proban
afrikarrak izan ziren jaun eta jabe, Moses
Mosopek lehiaketan parte hartzerik izan
ez zuen arren; Komon izan zen garaile,
31:54ko denbora eginda. Emakumezkoei
dagokienez, berriz, Mariya Konovalova
errusiarra ibili zen aurretik lasterketa ia
osoan, baina Jepletingek azken metroe-
tan ihes egin eta garaipena eskuratu
zuen.
ıı ı ııı ıııııııı ı ıııı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı > ııı ıııııı ıııı ııııı ı ıı ı
> KIROL GERTAERAK GIPUZKOAN
>
ıııııııı ııııııııııııı ı ı ıı > ıııı ıı ıııııı ı ııııı ı ıı ı >> PROTAGONISTAK
martxoa maría josé
O TXIRRINDULARITZA XAKE sardón
EL OPEN INTERNACIONAL DE DONOSTIA
VUELA A GALICIA
Iván Salgado se llevó la txapela
al ser el vencedor del torneo
Un joven ajedrecista gallego, Iván
Salgado, resultó vencedor del Open
Internacional de Donostia al hacer
tablas en su última partida. Sus 7,5 pun-
tos, medio más que sus seguidores, fue-
ron suficientes para que el Maestro
Internacional de tan sólo 17 años pudie-
ra llevarse la txapela.
El torneo resultó un éxito tanto por el
BENETAN OPAROAK IZAN ZIREN nivel exhibido como por el público asis-
SEI ORDUAK tente, ya que fueron muchos los que se
acercaron hasta los salones del
Antonio Elorza belodromoa txiki
Ayuntamiento donostiarra.
gelditu zen kirol arloko hainbeste
Kevin Spragett (Canadá), Pablo San
izarrentzat
Segundo (Madrid), Alberto Andrés
(Asturias) y Gabriel del Rio (Madrid) fue- HERRI KIROLAK
Euskadiko Sei Orduak ikusgarriak izan ron algunos de los ajedrecistas que
ziren, beste behin bere. Ikusgarriak, bai hicieron un papel sobresaliente. El aje- Errekor berria ehun kiloko zilindrikoarekin
pistako txirrindularitzan, baita herri kiro- drez guipuzcoano, por su parte, estuvo
letan ere. Izan ere, goreneko maila también muy bien representada en el Ehun kiloko zilindrikoa hiru aldiz
eman zuten kirolariek proba guztietan, torneo. jaso zuen María José Sardón, bost
izar handiak izan baitziren parte-hartzai- minutuan, hau da, izugarrizko
le. Bereziki aipatzeko saioen artean, errekorra. Lehenengo aldia zen
amerikarra dago. Hain zuzen ere, gipuz-
emakumezko harri-jasotzaile
koar bikote bat nabarmendu zen proba
horretan, Villa eta Astarlozak osatua; batek ehun kiloko harri zilindrikoa
bigarren gelditu ziren sailkapenean. jasotzen zuela, eta lehenengoa
Ander Vilariñok, bestalde, Prototipo aldia zen, noski, hiru aldiz jasotzen
Sport auto berria eraman zuen hitzordu- zela bost minutuan. María José eli-
ra, eta Gipuzkoako harrobiak erakutsi
teko judoka da, eta Irurako fron-
zuen dagoeneko fruituak ematen hasita
dagoela, Blázquez, Aguirrezabala eta toian lortu zuen errekorra.
Anzizar buru.
Agur hunkigarriak ere izan ziren: pistako
txirrindularitzako Llaneras handiak agur
esan zien Euskadiko Sei Orduei, baita
Goenatxo II.ak ere, Estolazari erronka
> “Oso egoskorra naiz. Ez zait
galtzea gustatzen, ezertan. Hala ere,
jota, 200 kiloko laukizuzenarekin bost
minutuan zenbat altxaldi egin. galduz gero ez da ezer gertatzen,
galtzen ere jakin behar baita”
ııııı ıııııı ııı ııı ı ıı ı ıııııııı ıııııı ıı ıııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı >> 10 > 11
08 > GIPUZKOA KIROLA URTEKARIA
ııııııııııı ııı ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı ıııııııı ııııııııııı ııııııııııııııııı ııııı ı ıı ı ıııııı ııı ıı ııı > ı ııı ı ıı ı ııııııı ıııı
martxoa apirila
O{ DUATLOIA $ AUTOMOBILISMOA f IGERIKETA
AINHOA MURUAK IRABAZI ZUEN GIPUZKOA TXAPELDUN, MALLORCAKO
AZKEN ESPRINTA IGERIKETAKO OPEN LEHIAKETAN
Zarauztarrak irabazi zuen, Berasategui Zilarrezko bi domina eta hiru
saiatuari azken zatian aurrea hartuta errekorreko uzta bikaina bildu zuten
Gipuzkoako igerilariek
nhoa Murua olinpiar jokalariak buruz
buruko norgehiagoka bikaina izan zuen Palman jokatutako Espainiako
Virginia Berasategui bizkaitarrarekin Igeriketako Open lehiaketako azken jar-
Oñatiko duatloian, eta garaipena esku- dunaldia bereziki emankorra izan zen
ratu zuen, azkenik. Gipuzkoarentzat, zilarrezko bi domina
Virginiak erritmo bizia ezarri zuen bizi- eta Gipuzkoako hiru errekor lortu baitzi-
kletako proban, eta Ainhoak ezin izan EL EQUIPO EPSILON tuzten gipuzkoar igerilariek. Eider
zuen erasoa jo azken lau kilometroeta- TRIUNFA EN LE MANS Santamariak zilarrezko domina berega-
ra iritsi arte; amaieran lehiakideari 36 natu zuen, estilo libreko 800 metroko
Los guipuzcoanos presentaron un
segundo ateratzea lortu zuen azken proban, eta Gipuzkoako errekorra egin
imponente prototipo que triunfó en las
eraso horri esker. zuen: 8.43.67. Bigarren domina Ane
pruebas de la prestigiosa prueba
Pekinerako prestakuntza bikaina egin Sasetarena izan zen, bizkar estiloko 50
zuen arren, Asia aldeko emaitzak ez metroko proban, eta berak ere
ziren izan espero bezain positiboak El ee1 LMP1, un prototipo creado en Gipuzkoako errekorra egin zuen: 29:67.
Ainhoarentzat. Izan ere, gaixotu egin Azkoitia


Use: 0.0809