• Een geval van verkeerd begrepen identiteit

Sponsored Links

  •   
  • FileName: 02-2011-article1.pdf [preview-online]
    • Abstract: Een geval van verkeerd begrepen identiteitA case of mistaken identityUit The Christian Science Monitor, 9.30.10 Beryl O. NathansIk gaf eens een muntstuk aan een winkelier die het mij meteen teruggaf, zonder er zelfs

Download the ebook

Een geval van verkeerd begrepen identiteit
A case of mistaken identity
Uit The Christian Science Monitor, 9.30.10 Beryl O. Nathans
Ik gaf eens een muntstuk aan een winkelier die het mij meteen teruggaf, zonder er zelfs
maar naar te kijken, met de opmerking dat de munt vals was.Toen ik hem vroeg hoe hij dat
wist, zei hij dat de munt te licht woog. Een echte munt zou zwaarder zijn. Voor mij
benadrukte dit het feit dat het een eerste vereiste is je bewust te zijn van de ware identiteit
om elk geval van verkeerd begrepen identiteit te kunnen rechtzetten.
Het is niet onmogelijk dat, terwijl je dit leest, je te kampen hebt met een dwaalbegrip over je
identiteit. Zie je jezelf als ziek, oud, vermoeid, niet geliefd, niet gewenst, of gekwetst?
Maken financiële moeilijkheden of familieproblemen dat je je down voelt? Als dat het geval
is, zal het verkrijgen van een duidelijker begrijpen van je geestelijke identiteit een groot
verschil maken.
In het eerste hoofdstuk van de Bijbel wordt onze identiteit beschreven als Gods schepping:
“En God zeide: Laat ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij
heerschappij hebben …” Het gaat verder: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het
was zeer goed” (Gen.1:26, 31).
Op dit moment ben je zeer goed – geestelijk, gemaakt naar Gods gelijkenis. Je hebt
kwaliteiten als kracht, intelligentie, goedheid, geduld, eerlijkheid, vreugde en liefde. Zelfs
als je hun tegenwoordigheid niet voelt, zijn ze evengoed aanwezig, want Gods gelijkenis
moet zijn zoals Hij is. Je bent geen namaak; je bent echt.
In het Christian Science tekstboek Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige
Schrift, zegt Mary Baker Eddy: “Identiteit is de weerspiegeling van Geest, de
weerspiegeling in velerlei vormen van het levend Beginsel, Liefde” (blz. 477). Hoe
duidelijker wij zien dat de goddelijke Geest ons onze identiteit geeft, hoe meer kunnen wij
onze vrijheid bewijzen van het geloof dat enige ongelijkenis van God recht heeft op een
plaats in ons, of in enig onderdeel van ons leven.
Mary Baker Eddy beantwoordde wat zij de “vaak gestelde vraag” noemde: “Wat ben ik?”
met: “Ik ben in staat waarheid, gezondheid en geluk over te brengen en dit is de Rotssteen
van mijn heil en de reden voor mijn bestaan” (The First Church of Christ, Scientist, and
Miscellany, blz. 165).
De openbaring van Christian Science laat ons zien hoe wij dit heden in praktijk kunnen
brengen. Wanneer we zeggen “Ik ben”, moet datgene wat erop volgt goed zijn omdat God
Zichzelf in ons uitdrukt. Dit heeft mij bijvoorbeeld geholpen voorbereid te zijn om elke
gedachte die zegt: “Ik ben bang” of “Ik ben ziek” of “ Ik ben slecht” aan te vechten.
Voor andere vertalingen in het Nederlands, zie http://www.csheraut.com
© 2011 The Christian Science Publishing Society (CSPS)
2
Er zijn situaties geweest waarin ik nieuw vertrouwen kreeg, van angst werd bevrijd, en zelfs
lichamelijk genezen werd, door mijzelf te zien als de uitdrukking van Gods oneindige, altijd
tegenwoordige goedheid. Door mijn studie van Christian Science heb ik geleerd dat het ene
Gemoed, de goddelijke Liefde die zich in mij weerspiegelt, mij mijn identiteit geeft. Als ik te
kampen had met ziekte kon ik daarom zeggen: “Dat heeft niets met mij te maken. Dat ben
ìk niet. Ik ben Gods gelijkenis. Dit is slechts een geval van verkeerd begrepen identiteit.”
Dankzij die onmiddellijke en krachtige ontkenning bleven er geen verschijnselen van
onvolmaaktheid en mentale beelden van disharmonie over.
Geen wonder dat er in het Christian Science tekstboek staat: “Ken uzelf en God zal u de
wijsheid en de gelegenheid schenken voor een overwinning over het kwaad.“ (Wetenschap
en Gezondheid, blz. 571). Het lijkt dus vanzelfsprekend om tot de conclusie te komen, dat
iedere negatieve ervaring afgewezen kan worden als we overtuigd zijn van Gods liefdevolle
zorg voor ons.
Het is heel geruststellend dat we kunnen verklaren: “Dat is alleen maar een zaak van
verkeerd begrepen identiteit. Dat ben ìk niet. Ik ben Gods zuivere weerspiegeling.” Het
woordenboek bevestigt die conclusie door de definitie van het woord zuiver, die luidt: “Vrij
van alles dat er niet bijhoort”. Dat is zonder twijfel de volledige ontkenning van alles dat ons
probeert wijs te maken dat we op enige wijze ongelijk aan God kunnen zijn.
Als Gods gelijkenis kunnen wij begrijpen dat er niets slechts een oorsprong kan hebben in
ons. God is de Oorsprong en Hij is alleen maar goed. Wij zijn Zijn weerspiegeling; dat is
onze identiteit. En als wij groeien in het begrijpen van onze God-gegeven identiteit, zullen
we de ware zin van het leven en genezing vinden.
© 2011 The Christian Science Publishing Society (CSPS)


Use: 0.124